Collection: Vaatteet

Suomen vanhat ikimetsät ja niiden asukkaat tarvitsevat apuamme! 

Tiesitkö, että ikimetsän asukkaista esimerkiksi hömötiainen on erittäin uhanalainen, sillä hakatuista metsistä se ei löydä syötävää. Ikimetsän asukeista iso osa on kokemassa saman kohtalon. Metsän puhtaudesta kertovat naavat ovat erittäin herkkiä ilmansaasteille, sillä jos ilmassa on saasteita, niiden kasvu hidastuu tai ne katoavat alueelta kokonaan.

Luonnonperintösäätiön työn ja luonnonsuojelualueiden avulla tuetaan lajien monimuotoisuutta. Turvaamalla suomalaisen metsän hyvinvoinnin suojelemme myös ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Metsä/Skogen suojelee monimuotoista metsää Suomessa Luonnonperintösäätiön kautta. Tavoitteenamme on uhanalaisimman luonnon suojeleminen, elämän monimuotoisuuden säilyttäminen ja metsien kauneuden ja koskemattomuuden merkityksen korostaminen. Näiden tavoitteiden pohjalta syntyi uusi ikimetsä-vaatemallistomme. 10 % ikimetsä -tuotteiden tuotosta menee Luonnonperintösäätiölle metsänsuojelutyöhön.