Collection: Metsä/Skogen with Luonnonperintösäätiö

Haluamme suojella monimuotoista metsää Suomessa yhteistyössä Luonnonperintösäätiön kanssa.

Metsien suojelu on Suomessa hälyttävällä tasolla. Hakkuut ja metsien muuttaminen talousmetsiksi on tuhonnut eläin- ja kasvilajien elinympäristöjä. Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi suojeltuja alueita on liian vähän ja ne ovat liian pieniä. Lisäksi ne ovat kaukana toisistaan eli ovat huonosti toisiinsa kytkeytyneitä.

Suomen metsät vaativat suojelua. Metsien suojelu on tärkein keino luontokadon torjumiseen.

Yhteistyökumppanimme Luonnonperintösäätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Tavoitteenamme on uhanalaisimman luonnon suojeleminen, elämän monimuotoisuuden säilyttäminen ja metsien kauneuden ja koskemattomuuden merkityksen korostaminen.

Yhteistyöllämme tuemme monikanavaisesti Luonnonperintösäätiön toimintaa ja tunnettavuutta.